Dajemy drugie życie rzeczom zużytym, porzuconym, niechcianym.

Tworzymy sztukę użytkową z surowców wtórnych. Uczymy, jak minimalizować ilość produkowanych śmieci. Pokazujemy, jak pożytecznie i kreatywnie zagospodarować odpady. Inspirujemy do zastępowania szkodliwych nawyków konsumpcyjnych zdrowymi. Prowadzimy edukacyjne warsztaty dla młodzieży, dorosłych i seniorów wprowadzające w świat upcyklingu i kuchni roślinnej. Naszą misją jest krzewienie idei zdrowego funkcjonowania w obszarze osobistym i globalnym.

Łączymy troskę o siebie z troską o środowisko.